Logo Polskiego Radia
Print

Bilans zjazdu Forum Mediów Polskich na Wschodzie

PR dla Zagranicy
Halina Ostas 30.09.2017 18:31
  • Zjazd Forum Mediów Polskich na Wschodzie. Relacja Wojciecha Jankowskiego.mp3
W Warszawie spotkali się wydawcy i dziennikarze z redakcji polskich mediów z Ukrainy, Białorusi, Litwy i Łotwy
Foto: Wojciech Jankowski/Kurier Galicyjski

W Warszawie odbył się zjazd Forum Mediów Polskich na Wschodzie. Do stolicy Polski przybyli dziennikarze z redakcji polskich mediów z Ukrainy, Białorusi, Litwy i Łotwy. W trakcie obrad wybrano nowego prezesa, Andrzeja Pisalnika, z portalu ZnadNiemna.pl z Białorusi i przyjęto trzy ważne uchwały.

Na spotkanie przybyli m.in. minister Adam Kwiatkowski z Kncelarii Prezydenta RP, sekretarz stanu w MSZ Jan Dziedziczak, wiceminister obrony narodowej Michał Dworczyk, senator Artur Warzocha, wiceprzewodniczący Senackiej Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Granicą oraz dr Grzegorz Seroczyński, dyrektor Biura Polonijnego Senatu RP.

Federacja Mediów Polskich na Wschodzie powstała w maju 2014 roku, po tym, jak środki na finasowanie redakcji kresowych zostały przeniesione z Senatu do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Powstały wówczas chaos w finasowaniu tych mediów skłoniły polskich dziennikarzy ze wschodu do powołania ciała, które reprezentowałoby ich przed Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Inicjatywę wsparła Fundacja Wolność i Demokracja, która opiekuje się polskimi mediami na Ukrainie i Białorusi.

/

W roku 2017 finansowanie polskich redakcji za granicą ponownie przejął Senat. Trudności w finansowaniu oraz sytuacji polityczna w regionie skłoniły federację do przegłosowania trzech uchwał.

Uchwała nr 1/2017 głosi, iż „ trwająca na Ukrainie agresja rosyjska zmienia się w konflikt o stałym charakterze, bez perspektyw na szybkie rozwiązanie. Narasta polityczna i psychologiczna presja Moskwy na kraje bałtyckie. Na Białorusi media polskie, pomimo deklarowanego ocieplenia, wciąż mogą działać jedynie w warunkach konspiracji”. Elementem polskiej racji stanu jest przeciwstawienie się agresywnej polityce Rosji, zaś polskie media na wschodzie obok tradycyjnych funkcji powinny być instrumentem polityki państwa polskiego na Wschodzie.

Uchwała nr 2/2017 głosi, że pomimo deklarowanego ocieplenia pomiędzy Polską a Białorusią, sytuacja mediów polskich na Białorusi nie uległa poprawie. Normalizowanie stosunków między tymi dwoma państwami nie powinno odbywać się bez uwzględnienia sytuacji Polaków i polskich mediów na Białorusi.

Uchwała nr 3/2017 dotyczy finasowania polskich mediów na wschodzie w roku 2018. Postuluje ona przekazywanie pieniędzy na polskie redakcje na Wschodzie najpóźniej do końca marca, oraz finasowanie ich w planie dwuletnim (co w ramach finansowania przez MSZ udało się osiągnąć).

Współorganizatorami zjazdu Federacji Mediów Polskich na Wschodzie byli: Kancelaria Prezydenta RP, Kancelaria Senatu RP, Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie i Fundacja Wolność i Demokracja. Projekt jest współfinansowany w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą przez Senat Rzeczypospolitej.

Zapraszamy do wysłuchania relacji Wojciecha Jankowskiego z "Kuriera Galicyjskiego".

Print
Copyright © Polskie Radio S.A O nas Kontakt